Effektivitet på operationsstuen

Reduktion af omkostninger og styring af risiko på operationsstuen


Effektivitet på operationsstuen

Det kirurgiske miljø er der, hvor op til 50 % af det samlede driftsbudget allokeres til1, 42 % af omsætningen genereres2, og reglerne er stadigt mere stringente. Det er kritisk at have velfungerende, sikre og effektive processer, omhandlende alt lige fra beskyttelse af patienter til klargøring af instrumenter og elektronisk dokumentation af procedurerne. Uanset hvor du er i processen...

kan BD hjælpe.

Anmod om flere oplysninger

Få hjælp

Produktsupport