Forebyggelse af omdirigering og tab

Omdirigering og tab kan true et hospitals bundlinje, omdømme og patientpleje. Integrerede analyseløsninger fra BD giver dig indsigt, som du kan bruge til hurtigt at identificere og afhjælpe potentielle problemer.

En Diversion Watch List - indeholdt i analyseværktøjerne fra Pyxis MedStation™- identificerer unormal aktivitet, som kan indikere uretmæssig anvendelse eller fejlagtig brug. Oplysningerne præsenteres i en let forståelig form, der er designet til at give mulighed for hurtig handling.

Rapporter om annullerede transaktioner kan også give afdelingssygeplejersker og apoteker et andet vigtigt fingerpeg vedrørende omdirigering. Der fås adgang til denne viden, som kan hjælpe hospitalerne med at reducere tab og forbedre overensstemmelse, via vidensportalen.


Medicinteknologier

BD teknologier kombinerer gennemprøvet teknologi med handlemulig intelligens for at undgå medicinfejl, hjælpe med at frigøre lægernes tid, så de kan fokusere på patientpleje, øge forudsigeligheden af medicintilgængelighed og mindske ineffektivitet i medicinforbrugsprocessen - fra apoteket til hospitalssengen.

Ydeevneanalyse

BDs analysetjenester er designet til at hjælpe med at gennemgå og analysere hospitalets processer og overvåge medicinadministration, identificere områder, der kan forbedres, og dokumentere overensstemmelse.

Pyxis MedStation™ system

Automatisk dispenseringsmaskine understøtter den decentrale medicinadministration ved at levere en ekstra sikkerhedsforanstaltning for medicin, som ofte risikerer at blive omdirigeret.

Forsyningsteknologier

På hele hospitalet eller i hele hospitalsgruppen giver Pyxis™ forsyningsteknologier et målbart afkast gennem forbedret beregning af patientomkostninger, bedre effektivitet af arbejdsgangen, lovgivningsmæssig overensstemmelse, dataanalyse og forbedret registrering af udgifter.

Anmod om flere oplysninger

Få hjælp

Produktsupport