Overensstemmelse

Hospitaler i dag er under et enormt pres for at opfylde lovmæssige krav - samtidig med at de skal håndtere den virkelighed, der hedder begrænsede budgetter og personalemangel. Integrerede analyseløsninger fra BD hjælper hospitaler med at forbedre overensstemmelse i forhold til sporing uden at stjæle dyrebar tid og penge fra patientpleje.

Det væld af data, der opfanges af vores Alaris™ system og Pyxis™ MedStation™, kan benyttes via vores vidensportal.

Disse data kan ikke alene hjælpe med at opfylde kravene skitseret i Joint Commission International Accreditation Standards, men giver også en enkel og effektiv måde at dokumentere disse bestræbelser på.


Guardrails™ sikkerhedssoftware til Alaris™ Plus-platformen

Guardrails™ programpakken med sikkerhedssoftware er en omfattende sikkerhedsløsning, som i dag kan fås til behandlingsstedet. Den kan medvirke til at reducere fejl under I.V.-medicinering, forbedre den overordnede kvalitet i patientbehandlingen, spore og måle systemets ydeevne og medvirke til at øge overensstemmelsen med nationale sikkerhedsstandarder.

Anmod om flere oplysninger

Få hjælp

Produktsupport

Having your data analyzed and presented in clear intuative reports make it easy to answer critical questions and gain new insights