Analyseprodukter og -tjenester

Med BDs analyser kan du hurtigt få adgang til gemte data, så du kan handle og overvåge ydelsen over tid. Disse programmer giver dig klinisk indsigt, der muliggør de rettidige beslutninger og identificere muligheder for forbedringer, som tidligere var skjulte.

Med Analytics til Pyxis MedStation™-systemet

Med Pyxis™ medicindispenseringsdata kan man identificere potentiel uretmæssig anvendelse, optimere lagerfortegnelsen og understøtte lovgivningsmæssige overensstemmelses- og akkrediteringsindsatser.

Infusionsanalyse service

BD leverer et klart perspektiv via data fra Alaris™ systemet og softwarealarmbeskeder fra Guardrails™ med henblik på løbende vurdering af praksis for patientsikkerhed, overvågning af overholdelse af hospitalets retningslinjer og understøttelse af overensstemmelses- og akkrediteringsindsats.

Ydeevneanalyse

BDs analysetjenester er designet til at hjælpe med at gennemgå og analysere hospitalets processer og overvåge medicinadministration, identificere områder, der kan forbedres, og dokumentere overensstemmelse.

Anmod om flere oplysninger

Få hjælp

Produktsupport

Vi koger et bjerg af data ned til brugbare oplysninger til travlt sundhedspersonale, så de kan få hjælp til at forbedre ydeevnen.