Integrerede analyseløsninger

Viden er magt, og i sundhedssystemet er der viden overalt. Derfor tilbyder BD integrerede analyseløsninger, der hjælper med at opfange den uendelige mængde af data, der genereres, og forvandle den til handlingsmulig intelligens. Du kan bruge disse data til at få bedre kliniske resultater, identificere systemsvagheder, forbedre patientsikkerheden og mindske tilknyttede omkostninger.

Med BDs analyser kan du hurtigt få adgang til gemte data, så du kan handle og overvåge ydelsen over tid. Disse programmer giver dig klinisk indsigt, der muliggør de rettidige beslutninger og identificere muligheder for forbedringer, som tidligere var skjulte.

Analytiske funktioner kan hjælpe hospitaler, som ønsker fleksibilitet i deres analytiske processer og adgang til deres transaktionsdata. BDs analyser besvarer dine vigtige spørgsmål uden at øge kompleksiteten eller din arbejdsbyrde. Dette vil hjælpe dig med konstant forbedret ydeevne, samtidig med at det giver dig mulighed for effektivt at måle nøgleprocesser på tværs af uensartet medicinsk udstyr. Du vil nyde godt af handlingsmulige foranstaltninger og nem adgang til relevant information uden deraf følgende øget arbejdsbyrde og udgifter til den daglige dataadministration.

Analyseprodukter og -tjenester

Med BDs analyser kan du hurtigt få adgang til gemte data, så du kan handle og overvåge ydelsen over tid.

Benchmarking

Uanset om du sammenligner ydelsen for hele din sundhedsorganisation eller på landsplan, kan benchmarking med integrerede analyseløsninger fra BD give målbare resultater vedrørende patientsikkerhed, lagerstyring og overensstemmelse.

Overensstemmelse

Integrerede analyseløsninger fra BD hjælper hospitaler med at forbedre overensstemmelse i forhold til sporing uden at stjæle dyrebar tid og penge fra patientpleje.

Forebyggelse af omdirigering og tab

Omdirigering og tab kan true et hospitals bundlinje, omdømme og patientpleje. Integrerede analyseløsninger fra BD giver dig indsigt, som du kan bruge til hurtigt at identificere og afhjælpe potentielle problemer.

Lagerstyring

Integrerede analyseløsninger fra BD hjælper dig med at optimere forsyningskæden for at reducere restordrer, identificere forældede produkter, evaluere par niveauer og få effektiviteten og nøjagtigheden af lagerstyring op på et højere niveau.

Patientsikkerhed

Integrerede analyseløsninger fra BD tilbyder indsigt på flere områder, som kan bidrage til at forbedre patientsikkerheden, lige fra at identificere almindeligt forekommende I.V.-programmeringsfejl til at sikre, at klinikerne har de forsyninger, de har brug for.

Anmod om flere oplysninger

Få hjælp

Produktsupport

Ressourcebibliotek til integrerede analyseløsninger

Ressourcebibliotek til integrerede analyseløsninger

Vores udvalg af kliniske ressourcer om vigtige integrerede analyseløsninger kan hjælpe dig med at få indsigt, anvende nyskabelser og optimere vores produkter.

Brochurer

Case studies

Klinisk Uddannelse

Videoer

Se hele biblioteket

Vi koger et bjerg af data ned til brugbare oplysninger til travlt sundhedspersonale, så de kan få hjælp til at forbedre ydeevnen.