Infusionssoftware

Forbedring af patientsikkerheden og samtidig reduktion af plejeomkostninger

BD tilbyder en omfattende serie af softwareløsninger til infusion, som er udviklet til at forbedre patientsikkerheden, reducere plejeomkostninger og optimere "best practices" for infusionshåndtering.

Funktionerne omfatter bl.a. oplysninger om patientspecifik infusionshåndtering, analyser af og rapporter om infusionsdata, herunder benchmarks, samt reducering af afskrivninger på omkostninger til infusion.

Guardrails™ sikkerhedssoftware til Alaris™ Plus-platformen

Guardrails™ programpakken med sikkerhedssoftware er en omfattende sikkerhedsløsning, som i dag kan fås til behandlingsstedet. Den kan medvirke til at reducere fejl under I.V.-medicinering, forbedre den overordnede kvalitet i patientbehandlingen, spore og måle systemets ydeevne og medvirke til at øge overensstemmelsen med nationale sikkerhedsstandarder.

Anmod om flere oplysninger

Få hjælp

Produktsupport

Ressourcebibliotek til infusion

Ressourcebibliotek til infusion

Vores brede udvalg af ressourcer kan hjælpe dig med at forstå, anvende og optimere vores produkter.

Brugsanvisning

Hvidbøger

Se hele biblioteket