Texium

Texium™


Tilslutning til lukket I.V.-system

Luk dit system

Om Texium


Sammen med vores SmartSite nålefri ventilprodukter danner vores Texium lukkede han-luer et lukket system, der reducerer eksponering for farlig medicin. Lueren er udstyret med en drypfri spids til sikker håndtering af sådan medicin fra blanding og klargøring til transport, levering og bortskaffelse.

Få mere at vide om Texium-lueren

Video om kemosikkerhedssystem

Video om kemosikkerhedssystem


Kemosikkerhedssystemet bruger Texium-produkter til beskyttelse af personale og patienter mod farlig medicin - fra apoteket til hospitalssengen. Denne video viser dig hvordan.

Se nu