Etik og overholdelse

Adfærdskodeks

BDs bestyrelse og øverste ledelse har vedtaget et adfærdskodeks som grundlag for, hvordan vi arbejder ansvarligt og med integritet. Dette adfærdskodeks er tilgængeligt på flere sprog, og alle ansatte overholder de samme høje etiske standarder. Virksomhedens Chief Compliance Officer overvåger programmet for etik og compliance under tilsyn af den administrerende direktør og BDs bestyrelses Governance and Compliance Committee.

Oplysninger om adfærdskodeks

BDs Adfærds-hotline er åben 24 timer i døgnet, syv dage om ugen, for medarbejdere og andre, der kan indberette sager om forretningsførelsen hos BD og virksomhedens medarbejdere fortroligt og, hvis det ønskes, anonymt. I USA kan du ringe på 866.363.1656.

Uden for USA kan du på listen med Internationale telefonnumre finde det direkte telefonnummer. Her er medarbejdere, der taler flere sprog, men du skal muligvis vente kortvarigt på at tale med den rigtige medarbejder.

Bemærk venligst, at BDs telefonnummer til indberetning og spørgsmål vedrørende kodeks i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde*, Schweiz eller Canada kun kan anvendes fortroligt til bekymringer vedrørende forhold, der omfattes af Sarbanes-Oxley-lovgivningen (SOX). **Brug af BDs telefonnummer til indberetning og spørgsmål vedrørende kodeks er dit personlige valg og sekundær i forhold til rapportering ad andre kanaler, som du kan finde på oversigtslisten over ressourcer (Quick Resources List), der findes i kodekset.

Det er desuden vigtigt at bemærke, at BD i henhold til schweizisk lovgivning skal beskytte "schweiziske forretningshemmeligheder", som defineres meget bredt. For at opfylde dette krav har BD etableret et dedikeret, separat telefonnummer, som er beregnet til at søge vejledning og rejse spørgsmål eller påtale forhold vedrørende schweizisk-relaterede anliggender.

Udover at benytte telefonnummeret til indberetning og spørgsmål kan du også indsende skriftlige påtaler af forhold eller rapporter om mulige overtrædelser relateret til regnskab, revision, intern kontrol eller regnskabsaflæggelse til bestyrelsens BD-revisionsudvalg:

BD 
c/o Chief Compliance Officer 
3750 Torrey View Court, San Diego, CA 92130, USA

Eucomeds retningslinjer

Eucomeds retningslinjer

BD er certificeret til at følge Eucomeds retningslinjer vedrørende interaktioner med sundhedsfagligt personale.

Lær mere...

AdvaMeds etiske kodeks

AdvaMeds etiske kodeks

BD er certificeret som havende indført AdvaMeds etiske kodeks for samspil med sundhedssektoren.

Lær mere...